mask

Preparacje pigmentowe

Kolorowy wybuchPreparacje pigmentowe to zdyspergowane (rozdrobnione) pigmenty w nośniku kompatybilnym z rodzajem tworzywa sztucznego barwionego polimeru lub układu żywicy albo dyspersji barwionej farby.

Zaletą preparacji pigmentowej jest brak potrzeby ucierania pigmentu oraz duża powtarzalność parametrów barwy w procesie barwienia przemysłowego.

Jednym z wiodących producentów wodnych past pigmentowych jest firma Heubach Gmbh, która dostarcza wodne koloranty do systemów barwienia mix farb dekoracyjnych, fasadowych oraz tynków.

Innymi dostawcami preparacji pigmentowych do tworzyw sztucznych są firmy Delta Technik, Dehisa, Interchip, Prisma Color

Tworzone przez nich produkty cechują: bardzo dobre właściwości kryjące, doskonała głębia barw oraz wydajność kosztowa. Te mieszaniny organicznych i nieorganicznych pigmentów zapewniają odporność na warunki atmosferyczne i światło, a także na substancje chemiczne i rozpuszczalniki. Zapewniają też doskonałą homogeniczność bez konieczności mielenia.

W oparciu o posiadaną wiedzę potrafimy wybrać rodzaj preparacji pigmentowej pod specyfikę technologiczną u naszych klientów. Zapraszamy do poznania oferty upłynniaczy do sporządzania mas lejnych.