mask

Barwniki firmy Mingzu – do barwienia farb, tkanin, kosmetyków

Rozprysk barwników w wodzieBarwniki to substancje chemiczne, które zmieniają kolor odbitego lub przechodzącego przez nie światła w wyniku selektywnej absorpcji wybranej długości fali elektromagnetycznej. Ten fizyczny proces różni się od fluorescencji, fosforescencji czy innych rodzajów luminescencji, w trakcie których substancje emitują światło.

Związki chemiczne stosowane jako barwniki charakteryzują się szeregiem pożądanych właściwości, m.in. zdolnością do barwienia innych materiałów oraz stabilnością w postaci stałej w danej temperaturze otoczenia. Barwniki są powszechnie używane w wielu dziedzinach życia. Stosuje się je do barwienia farb, tkanin, kosmetyków czy żywności.

Co odróżnia barwniki od pigmentów proszkowych? Ich rozpuszczalność i brak potrzeby ucierania oraz dyspergowania (rozdrabiania).

 

Cechy barwników Niektóre z własności barwników decydują o ich przydatności w poszczególnych procesach i aplikacji. To m.in.:

 • odporność na działanie światła i wrażliwość na światło UV,
 • stabilność termiczna,
 • toksyczność,
 • intensywność barwy,
 • przezroczystość,
 • barwienie,
 • odporność na kwasy i zasady.

Naszym klientom możemy zaproponować szeroką ofertę barwników firmy Ming-Zu. To światowy lider w produkcji barwników dla różnych segmentów przemysłu.

Barwniki te są wykorzystywane do produkcji:

 • farb i bejcy do drewna,
 • tuszu do drukarek,
 • skórzanych powłok,
 • folii technicznych i dekoracyjnych.

Nasze produkty spełniają normy REACH (skrót od: Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals, co oznacza: Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) oraz inne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Zapraszamy do poznania oferty upłynniaczy do sporządzania mas lejnych.