mask

Czym są oligomery?

Wyroby sieciowane promieniowaniem UV wymagają zastosowania odpowiednio dobranych fotoinicjatorów. Służą one m.in. do utwardzania oligomerów, które są związkami chemicznymi budującymi monomery. Oligomery wytwarzane są w celu umożliwienia przetwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych i nie mają określonych cech fizycznych. Wyjaśniamy, czym dokładnie są oligomery i jakie mają znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu utwardzania materiałów z zastosowaniem promieniowania UV.

Oligomery – co to za związki chemiczne?

Oligomery to przede wszystkim złożone cząsteczki, które zbudowane są z kilku jednostek monomeru. Jako związki chemiczne cechują się określoną budową, która ma wpływ na ich właściwości. Budowa chemiczna oligomerów uwzględnia kilka powtarzających się fragmentów, które nazywamy merami. Mogą mieć one różną budowę – wyróżniamy m.in. oligomery o budowie liniowej oraz oligomery o budowie cyklicznej. Te związki chemiczne stanowią produkt uboczny procesu polimeryzacji o właściwościach pośrednich pomiędzy związkami niskocząsteczkowymi oraz związkami wielocząsteczkowymi. Oligomery mogą składać się z różnej liczby merów. Początkowo terminem tym oznaczano cząsteczki, które zbudowane były z 3-6 merów, jednak obecnie dostępne są oligomery składające się z większej liczby cząsteczek.

oligomer

W procesie wytwarzania oligomerów mogą powstać heterooligomery i homooligomery, co ma związek z rodzajem monomerów, które poddawane są procesowi polimeryzacji.
Heterooligomery powstają poprzez polimeryzacje odmiennych monomerów; homooligomery są produktem ubocznym polimeryzacji takich samych monomerów.

Oligomery – zastosowanie

Obecne w tworzywach sztucznych oligomery pozwalają na ich utwardzenie za pomocą promieniowania UV. To jeden z często stosowanych w układach sieciowanych UV produktów, które utwardzane są z wykorzystaniem fotoinicjatorów. Obecnie oligomery znajdują zastosowanie nie tylko jako związki pozwalające na utwardzenie materiałów dzięki zastosowaniu promieniowania UV, ale także jako dodatki m.in. do wyrobów chemicznych (farby) oraz olejów stosowanych w układach hydrauliki siłowej. Oferujemy wysokiej jakości produkty do układów sieciowanych UV, czyli m.in. oligomery i stabilizatory składowania, które mogą zostać dopasowane pod względem typu do każdej aplikacji, która określa właściwości wytwarzanych wyrobów.